Eksempler på CSR aktiviteter

E-mail Print PDF

Eksempler på konkrete CSR aktiviteter

Når en virksomhed skal tage beslutning om nye CSR aktiviteter – eller skal redegøre for allerede eksisterende CSR aktiviteter – så vil det være relevant at se på, om virksomheden udelukkende opererer i Danmark eller lande, som vi umiddelbart kan sammenligne os med, eller om virksomheden f.eks. har underleverandører i Asien eller udviklingslandene.

I førstnævnte tilfælde vil fokus kunne være på:

  • miljø og arbejdsmiljø, både fysisk og psykisk
  • personalepolitik, f.eks. for sundhed, sygdom/fravær/orlov, ligestilling, barselsorlov, nedsat tid, lærlinge/elever, frihed til frivilligt arbejde, medarbejdere med anden etnisk baggrund
  • samfundsaktiviteter, f.eks. støtte til velgørende organisationer, den lokale idrætsforening og andre frivillige og sociale aktiviteter.

Når virksomheden opererer mere globalt, bør den tillige forholde sig til spørgsmål som tvangsarbejde, børnearbejde, arbejdstid, korruption m.v. Det vil være relevant at støtte sig til FN’s Global Compact, uanset om virksomheden tilmelder sig denne eller ej.

Mange virksomheder udarbejder en Code of Conduct, som er et sæt etiske retningslinier for miljø, etik og sociale forhold i virksomheden.

Det findes også forskellige standarder for CSR certificering, men det er meget ressourcekrævende at gennemføre en certificering og sjældent et krav fra kunder og omverdenen.

Hvis alt dette forekommer meget bureaukratisk og ressourcekrævende, så skal man huske på, at alle CSR aktiviteter er frivillige for virksomheden. Til gengæld bliver det bemærket hos virksomhedens interessenter, om og i givet fald hvilke CSR aktiviteter, virksomheden har valgt at gennemføre.

 

 

 

Søgning